Eye of God sees all.

Zuzu.

Budapest.
hungarian.
nineties' kid.
leo.
tattoo.
piercing.
football.
black.

"A tegnapokkal fogy az élet,
A holnapokkal egyre nő,
S szemedben mégis mindörökké
A mának arca tűn elő.
(...)
Ezért ha illan ez az év is,
S a múltba szállva szétomolt,
Lelkedben ott a kincs örökre,
Amely valaha benne volt."

Amit gondolunk, azzá leszünk. Mindannyian saját tetteink rabszolgái vagyunk: miért haragudnánk emiatt másokra?

(Source: patrisah, via arnyvidek)

(Source: hqlines, via findingmyself16)

It doesn’t really matter who you used to be, what matters is who you’ve become.

(Source: megszoktammar, via zombormesi)

Ne haragudj rá azért, mert te többet vártál volna tőle.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter