Eye of God sees all.

Budapest.
hungarian.
nineties' kid.
leo.
tattoo.
piercing.

"A tegnapokkal fogy az élet,
A holnapokkal egyre nő,
S szemedben mégis mindörökké
A mának arca tűn elő.
(...)
Ezért ha illan ez az év is,
S a múltba szállva szétomolt,
Lelkedben ott a kincs örökre,
Amely valaha benne volt."

(Source: polaroidos, via superowlguy)

228. Mindenkinek van egy álma

(Source: depressionkillsher, via zombormesi)

Te más vagy. Talán nem jobb, de más.

(Source: ellentetek-embere-vagyok, via felelosseggeltartozom)

Azok az apró pillantások és halvány mosolyok.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter